حضور در وندور لیستهای کارفرمایان

  • وندور لیست فاوا نفت
  • وندور لیست ESPEC
  • وندور لیست POGC
  • وندور لیست خطوط لوله و مخابرات
  • وندورلیست بیش از 14 شرکت پتروشیمی
  • خودرو سازان و کاربری سازان و غیره

ایجاد شبکه نمایندگی و توزیع گسترده ​

• تعداد حدود بیست نمایندگی فعال در سطح کشور جهت فروش محصولات

رویکرد دانش بنیان

• ثبت اختراعات متعدد.

• عضویت در پارک علمی فناوری دانشگاه تربیت مدرس

• رتبه برتر بنیان نخبگان

رضایت مشتریان

• رضایت بالغ بر 90% مشتریان و کارفرمایان