هلدینگ فرانگر زرفام
EN

تامین منابع و سرمایه گذاری

هلدینگ فرانگر زرفام با بکارگیری انواع روشهای روز دنیا درتامین منابع مالی، در کسب و کارهای نوآور مشارکت می کند. سرمایه گذاری های ریسک پذیر، مشارکت در پروژه ها و تولید محصولات نو آور و همچنین سایر طرح ها که در حوزه مواد و روشهای ساخت پیشرفته قرار گیرد پس از ارزیابی و حصول جذابیت در قالب طرح های کسب و کار از سوی این شرکت قابل طرح و پذیرش می باشد.

مراحل مشارکت و سرمایه گذاری در اینگونه از طرح ها به اختصار شامل مراحل ذیل است:

  • تهیه طرح های اقتصادی کسب و کار
  • مطالعات اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری
  • طراحی مدل های کسب و کار
  • تهیه طرح های امکان سنجی
  • تامین اعتبارات
  • مدیریت پروژه های سرمایه گذار
  • تامین سرمایه
© کپی رایت 2023، تمامی حقوق برای هلدینگ فرانگر زرفام محفوظ است