بازاریابی و توسعه 

بازاریابی و توسعه

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت هر کسب و کار، بازاریابی و فروش محصولات آن شرکت است. هلدینگ فرانگر زرفام خدمات مربوط به این حوزه از فعالیت ها را با اتکا به آخرین دانش و روشهای روز دنیا به شرکتهای تابعه خود ارایه می دهد. افزایش فروش محصولات در بازارهای موجود، توسعه بازارهای نوین و تحقیقات بازار برای توسعه محصولات نوین برای بازارهای آتی ماموریت واحد بازاریابی و توسعه بازار هلدینگ می باشد.
شرح عملیات این واحد به اختصار به شرح ذیل است:

  • مطالعات بازار (market study)
  • تحقیقات بازاریابی محصولات (market research)
  • بازاریابی دیجیتال(Digital Marketing)
  • روابط عمومی و تبلیغات(MARCOM)
  • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  • خدمات پس از فروش( after sales service)