صفحه اصلی > جزییات > HSEمحصولات 

طراحی و ساخت مخزن آب خودرو آتشنشانی نمای بدنه

طراحی و ساخت مخزن آب خودرو آتشنشانی نمای بدنه

نوع پروژه: طراحی، مدل سازی، قالب سازی و تولید انبوه
 
فعالیت های صورت گرفته: مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی سازه، مدل سازی، قالب سازی و ساخت 

طراحی و ساخت مخزن آب به حجم 6500 لیتر جهت نسب بر روی ماشین آتش نشانی که بر اساس استاندارد NFPA-1901  و با در نظر گرفتن الزامات ایمنی موجود در صنعت آتش نشانی  طراحی گردید. برای رسیدن به محصولی با بالاترین کیفیت انواع شبیه سازی های دینامیکی و استاتیکی و تست های جاده ای بر روی محصول انجام گرفت.