صفحه اصلی > جزییات > معادن 

پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی Feed Distributer Hydro cyclone

پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی Feed Distributer Hydro cyclone


نوع پروژه :مشاوره، طراحی و اعمال پوشش کامپوزیتی

موضوع پروژه:

 با توجه به قدرت سایندگی بالای پودر آهن مرطوب، پوشش کامپوزیتی مقاوم در برابر سایش و خوردگی با تعداد لایه و لایه‌چینی مشخص طراحی و سپس قطعات مورد نظر با این روش پوشش دهی گردید.