تحقیقات و توسعه دانش

مدیریت مهندسی خوردگی

تجارت و بازرگانی

خدمات مهندسی و مدیریت

ساخت و تولید

اجرای پروژه های میدانی


موضوع فعالیت شرکت فرانگر زرفام در زمینه تحقیق، طراحی، ساخت، تولید و اجرای قطعات، مجموعه ها و سازه های کامپوزیتی و پلیمری است
همچنین فعالیت های بازرگانی مربوط به این صنعت همچون تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات مرتبط از جمله فعالیت های اصلی فرانگر زرفام است این شرکت پیشرو در تمامی بخش های صنعت کامپوزیت و پلیمر کشور می باشد