پوشش های ضد حریق

پوشش ضد حریـق بر روي ساختمان و سـازه، از فروپاشـی آن در اثر افـزایش دما جلوگیري و زمان کافی براي فرار و رهایی از آتش و حریـق و همچنین ارائه خدمات آتش نشانـی را فراهم می کند. بـه کارگیري یک پوشش ضد حـریق موثر تضمین میکند کـه دمـاي اجزاي سازه بـه حدي نخواهد رسید کـه سـازه دچـار فروپاشی شود. ایـن موضوع درسازه هاي صنعتی و ساختمان هاي مهم و با اهمیت زیاد نظیر بیمارستان، موزه، مراکـز با تجمع زیـاد و غیره از اهمیت بالایی برخودار است کـه در صورت بروز آتش سوزي احتمالـی پوشش ضد حـریق میتواند از ورود آسیب هاي جــدي و یا از بیـن رفتن تعادل سـازه و در نتیجه مشکلات ناشی از آن جلوگیري نماید.


محصولات و خدمات پوشش هاي ضد حریق شرکت فرانگر زرفام


1، پوشش ضد حـریق بـر پایه مواد معدنی پاششی :  پوشش ضد حریق بر پایه ورمیکولت ، پوشش هاي ضد حریق معدنی بر پایه گچ ، پوشش ضد حریق بر پایه مواد معدنی پشم سنگ

 • قاومت بالا در برابر حریق و به تعویق انداختن فروپاشی سازه
 • مقرون و به صرفه بودن
 • سرعت و سهولت اجرا
 • مقاومت در برابر سایش
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • سبک بودن
 • قابلیت اجرا بر روي سازه فلزي و بتنی
 • سهولت در ترمیم
 • مقاومت در برابر فرسایش
پوشش ضد حریـق با مواد معدنی پاششی به دلیل مقاومت حرارتی بسیار بالا و ضریب رسانایی گرمایی بسیار پایین، رونـد انتقال حرارت در سازه را کاهش داده و باعث زمان  تاخیـر در فروپاشی سـازه در حدود 4 تا 5 ساعت، در برابر حریق میشود. شرکت فرانگر زرفام با اخذ انواع مجوزهاي فنی و قانونی از مراکز ذیصلاح قابلیت تأمین و اجراي این پوشش ها را کسب نموده است.


2، پوشش هاي ضد حریق بر پایه مواد پلیمری :  رنگ هاي منبسط شونده

 • سطح صاف و بادوام در برابر سایش و گرد و غبار
 •  داراي پوشش نازك،
 •  یک راه حل مقرون به صرفه
 •  تعمیرات آسان
 •  ترکیبات آلی فرار سازگار
 •  منطبق بر استانداردهاي روز دنیا
 • قابلیت محافظت از سازه در برابر حریق تا 3 ساعت

رنگ هاي منبسط شونده ضد حریق می تواند پوشش مناسبی جهت حفاظت سازه هاي فولادي در برابر حریق و آتش سوزي باشد. مزیت اصلی این نوع پوشش نسبت به دیگر پوشش ها مانند مـواد پوشش معدنی، زیبـایی و سبک بودن آنها است.