صنایع خودروسازی

  • طراحی، lift face ، ساخت پروتوتایپ و تولید بدنه کامیون آذرسان (سایپا دیزل)
  • ساخت و تولید قطعات بدنه کامیون هاي ولوو FH12 ،ولوو NH ،کامیون رنو Premium ،کامیون اسکانیا و ...
  • طراحی، ساخت و تولید مخازن آب خودروهاي اتشنشانی (شرکت سنگین کار صنعت، شرکت توسعه صنعت پترو کاردان و شرکت نارفوم کار)
  • طراحی، انتخاب و شناسایی مواد و روش ساخت و تولید قطعات کانال پیش صافی ( Precleaner (کامیون هاي G410 و R450 و P320 و P410 و R500 اسکانیا با همکاري شرکت اسکانیاي سوئد
  • طراحی، انتخاب و شناسایی مواد و روش ساخت و تولید مجموعه اگزوز کامیون هاي G410 و R450 و P320 و P410 و R500 اسکانیا با همکاري شرکت اسکانیاي سوئد
  • تامین قطعات و مونتاژ مجموعه Box Battery کامیون هاي G410 و R450 و P320 و P410 و R500 اسکانی