رفع نشتی فعال و پوشش های مقاوم سازی خطوط انتقال

سیستم مقاوم سازي با FRP ، یکی از روش هاي نوین مقاومسازي و پوشش محافظتی در صنایع مختلف میباشد. FRP امروزه کاربرد زیادي در ترمیم، تقویت و مقاوم سازي سازه ها دارد. همچنین از FRP میتوان جهت تعمیر  انواع خطوط انتقال استفاده کرد. لازم به ذکر است استفاده از این روش سبب کاهش هزینه تمام شده میگردد.


محصولات و خدمات مقاوم سازي و رفع نشتی فعال خطوط انتقال شرکت فرانگر زرفام


1، مقاوم سازي سازه هاي بتنی :   FRP

 • وزن کم
 • سرعت اجراي بالا
 • مقاوت هاي مکانیکی بالا مختلف ازجمله مقاومت ضربه و سایش


شرکت فرانگر زرفام بر اساس دانش کسب شده در این حوزه و تجارت متعدد خود قابلیت طراحـی، انجام محاسبات سازه، تأمین مـواد متناسب و اجـراي پـروژه هاي مقـاوم سازي سازه هاي بتنی مختلف اعم از بناهاي فرسوده، پل ها ،اسکله ها و ... را دارا می باشد.2، رفع نشتی خطوط انتقال : GRP ، GRE ، GRV

 • قابلیت اجرا در محل
 • عدم نیاز به قطع جریان (رفع نشتی فعال)
 • عدم نیاز به جوشکاري و کار گرم
 • وزن پایین
 • سهولت در نصب
 • طول عمر کاربري بالاتر
 • هزینه تمام شده پایینتر
 • استحکام مکانیکی بالاي کامپوزیت ها
 • مقاومت در برابر شرایط محیطی


شرکت فرانگر زرفام توانایی اعمال پوشش هاي کامپوزیتی در داخل و خارج لوله ها جهت تعمیر پایدار دیواره لولـه هاي فولادي انتقـال گاز و مایع فشار بالا، مخازن ذخیره سازي و مخازن تحت فشار آسیب دیده از خوردگی و عوامل محیطی را بدون نیاز به قطع جریان سیال، جوشکاري، برشو تعویض لوله ها بر اساس استاندارد طراحی پوشش کامپوزیتی: PCC2 ASME دارا می باشد.