صفحه اصلی > محصولات و خدمات ما > پوششهای مقاوم به خوردگی 

پوششهای مقاوم به خوردگی

با توجــه بـه گسترش روزافـزون صنایع، اعمـال پوشش هاي ضد خوردگی بر روي سطوحی که در معرض مواد خورنده قرار دارند اهمیت ویژه اي پیدا کرده است. دراین بین پوشش هاي ضد خوردگــی کامپوزیتی، پلیمـري و سـرامیکی بـه دلیل مقاومت شیمیایی بالا، خواص مکانیکی عالـی، جذب رطوبت پایین و ... جایگاه ویــژه اي پیدا کرده اند. شرکت فرانگر زرفام با سال ها تحقیق و پژوهش، فعالیت عملی در ایـن حوزه و در اختیار داشتن کادرفنی و اجرایی مجرب، اقدام به ارائه و اجراي با کیفیت ترین پوشش هاي ضد خوردگی بر روي زیر لایه هاي مختلف مانند فلزي، بتنی و...کرده است.

محصولات و خدمات مقاوم به خوردگی شرکت فرانگر زرفام

 

1، پوشش های پلیمری:  PVDF ، PTFE ، Viton ، Epoxy

 • مقاومت در برابر سایش
 • مقاوم در برابر چسبندگی
 • مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و حلال ها (قابـل استفاده در محیط هاي بخـار روغـن حلال ها، اسیدها، قلیاها و مواد نفتی)
 • عایق الکتریکی

این دستــه از مواد داراي مقاومت شیمیایی بالا در حضور انواع سیالات خورنده میباشند، اما به دلیــل ضریب اصطکاك پایین، استحکام چسبندگی این دسته از مواد با انواع زیر لایه ها بسیار کم می باشد. شرکت فرانگر زرفام با استفاده از تکنولوژي هاي گوناگون قادر به اصلاح سطح، بهبود خواص چسبندگی و اعمال آنها بر روي انواع سطوح (فلزي، کامپوزیتی و بتنی) میباشد.


2، پوشش های کامپوزیتی:  GRP ، GRE ، GRV


 • بالا بودن خواص مکانیکی
 • سبکی و بالا بودن نسبت مقاومت به وزن
 • ظرفیت جذب ارتعاشات
 • بالا بودن دوام و پایداري
 • انعطاف پذیري کاربرد براي سطوح در شکلهاي مختلف
 • مقاوم در مقابل خوردگی و عوامل شیمیایی مانند اسیدها و بازها
 • مقاوم در برابر رطوبت
 • مقاوم در برابر ضربه
 • عایق بودن در محیط هاي مغناطیسی و الکتریکی

شرکت فرانگر زرفام با سال ها تجربه در زمینه اعمال انواع پوششهاي ضد خوردگی (مقـاوم به مـواد شیمیایی، مقاوم به شعله و ...) و بــه کارگیري پرایمرهاي مخصوص خود قادر به ارائه و اعمال انواع پوشش هاي ضد خوردگی کامپوزیتی بر روي انواع سطوح (فلزي، بتنی و...) میباشد.


3، پوشش های سرامیکی:  کاشی ها و ملات های مقاوم به اسید    ،   کاشی ها و ملات های  مقاوم به بـاز

 • طول عمر زیاد
 • مقاوم در برابر شرایط بسیار خورنده شیمیایی
 • مقاومت فشاري بالا
 • ضد لغزش بودن
 • پایداري حرارتی بالا
 • خاصیت آبگریز
 • مقاومت به سایش بالا
 • مقاومت بالا در برابر اشعه UV

با توجـه بــه گستردگی انـواع ملات ها و کاشی هاي ضد اسید و باز، انتخاب ملات و کاشی مناسب نیازمند تجربه و تحقیق میباشد. شرکت فرانگر زرفام با بهره گیري از تجارب ایـن حوزه قادر بــه انتخاب و تأمین مــواد مناسب و اعمـال آنها بـر انـواع حوضچه هاي اسید و مـواد شیمیایی، کف و دیواره سالنهاي صنعتی و ... میباشد.