صفحه اصلي > زمینه های فعالیت > مدیریت مهندسی خوردگی 

خوردگی از معدود مواردی است که باید هم در طراحی و هم در بهره برداری مورد دقت و توجه قرار گیرد. عدم توجه به عامل خوردگی در مرحله طراحی میتواند موجب مشکلات جدی در مرحله بهره برداری گردد. بر اساس نرم های جهانی و با احتساب نرخ تبدیل سی هزار ریال برای هر دلار، حداقل زیان مستقیم سالانه خوردگی به صنایع ایران  بیش از یکصد و سی هزار میلیارد تومان میباشد.

 بخش خوردگی شرکت فرانگر زرفام با بهره گیری از جدید ترین و به روزترین دانش ها و یافته های علمی و همچنین کادر تخصصی و نخبه خود و بهره گیری  از متخصصان شناخته شده بین المللی در زمینه خوردگی در صنایع مختلف، قابلیت آنرا دارد تا در زمینه های ذیل به یاری صنایع بشتابد: 

  • شناسایی، کنترل و مدیریت خوردگی میکروبی.
  • انتخاب و شناسایی مواد و آلیاژها بر اساس شرایط کارکردی مورد انتظار.
  • آنالیز و تحلیل شکست ناشی از خوردگی.
  • شناسایی مکانیسم های خوردگی و ارائه راه حل برای کنترل/ پیشگیری آن.
  • طراحی سیستم های حفاظت از خوردگی.
  • ارائه نقشه راه ریسک خوردگی.
  • مدیریت (دانش) خوردگی.
  • طراحی و اجرای کارگاه های میان‌مدت و بلندمدت خوردگی به‌ویژه خوردگی میکروبی (ملی و بین‌المللی).
  • تهیه دستورالعمل های اجرایی برای عملیات کارگاهی.
  • تهیه بسته های نرم‌افزارهای خوردگی.