• لوله های کامپوزیتی تحت فشار (Pressure vessel اسمز معکوس (RO))
  • لوله و اتصالات GRP تحت فشار (تا 150 بار)
  • پره کامپوزیتی برجهای خنک کننده
  • قطعات کامپوزیتی بدنه خودروهای سنگین
  • قطعات کامپوزیتی قطار
  • انواع قالب های کامپوزیتی جهت اجرای بتن مسلح
  • تیرهای کامپوزیتی جرثقیل سقفی
  • انواع سازه های کامپوزیتی نگهدارنده تجهیزات (Rack & support)